[google-translator]
Monday , 3 August 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю

1. Нормативні освітні компоненти

1.1 Цикл загальної підготовки

ЗО 1 Стилістика української мови за професійним спрямуванням 2 залік
ЗО 2 Історія української культури 2 залік
ЗО 3 Фізичне виховання 5 залік
ЗО 4 Іноземна мова 6 залік
ЗО 5 БЖД та цивільний захист 2 залік
ЗО 6 Вища та прикладна математика для менеджерів 11 екзамен
ЗО 7 Університетська освіта 3 залік
ЗО 8 Основи економічної теорії 5,5 екзамен
ЗО 9 Макроекономіка 5,5 екзамен
ЗО 10 Мікроекономіка 4,5 екзамен
ЗО 11 Курсова робота з Мікроекономіки 1 залік
ЗО 12 Менеджмент регіонального розвитку 5,5 екзамен
ЗО 13 Правознавство 4 залік
ЗО 14 Інформаційні системи та технології 4 залік
ЗО 15 Захист прав споживачів 4 залік
ЗО 16 Тайм-менеджмент 4,5 залік
ЗО 17 Системи технологій 7 залік
ЗО 18 Теорія ймовірностей та математична статистика для менеджерів 3,5 залік
ЗО 19 Основи менеджменту 5 екзамен
ЗО 20 Фінанси, гроші та кредит 5 екзамен
ЗО 21 Економіка та фінанси підприємства 4,5 екзамен
ЗО 22 Курсова робота з Економіки та фінансів підприємства 1 залік
ЗО 23 Маркетинг 5 екзамен
ЗО 24 Міжнародні економічні відносини 5,5 екзамен
ЗО 25 Бізнес-аналіз 5,5 екзамен

1.2. Цикл професійної підготовки

ПО 1 HR-менеджмент 4 залік
ПО 2 Операційний менеджмент 5 екзамен
ПО 3 Курсова робота з Операційного менеджменту 1 залік
ПО 4 Логістика 6 екзамен
ПО 5 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 6 екзамен
ПО 6 Управління бізнес-процесами 4,5 екзамен
ПО 7 Планування і прогнозування діяльності підприємства 5 екзамен
ПО 8 Курсова робота з Планування і прогнозування діяльності підприємства 1 залік
ПО 9 Проєктний менеджмент 4 екзамен
ПО 10 Курсова робота з Проєктного менеджменту 1 залік
ПО 11 Інноваційний менеджмент 5 екзамен
ПО 12 Управління якістю 5 екзамен
ПО 13 Управління ризиками 4,5 залік
ПО 14 Менеджмент стартап-проєктів 4,5 екзамен
ПО 15 Переддипломна практика 6 залік
ПО 16 Дипломна робота 6 захист