П’ятниця , 22 Червень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Для студентів V-VІ курсів

Магістерська програма підготовки з напряму «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ»

за спеціальністю 8.18010012 «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

на базі вищої освіти всіх напрямів підготовки

Термін навчання: 1,5 роки – магістр з управління інноваційною діяльністю.

Форма навчання: заочна.

Перелік нормативних навчальних дисциплін: Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства; Інноваційний менеджмент; Фінансовий менеджмент; Креативним менеджмент; Екологічний менеджмент; Управління інноваційними проектами; Маркетинг інновацій; Операційний менеджмент; Трансфер технологій; Управління інноваційними проектами.

Перелік варіативних навчальних дисциплін: Управління інтелектуальною власністю; Управління процесом розробки, освоєння і виробництва нових продуктів; Чинники успішного працевлаштування; Методологія наукових досліджень; Системний аналіз прийняття інноваційних рішень.

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

магістра з управління інноваційною діяльністю

Функція 

Фахові компетентності 

Аналітична 

аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході здійснення інноваційної діяльності; застосовувати методи діагностування інноваційного середовища.

Прогностична 

формувати та обґрунтовувати довгострокову інноваційну політику; прогнозувати кон’юнктуру інноваційного ринку та інноваційний розвиток підприємства. 

Проектувальна 

розробляти бізнес-плани інноваційних проектів та програм; оцінювати економічну, бюджетну та соціальну ефективності інноваційних проектів. 

Адміністративна 

Формування критичного осмислення зв’язків між організаційною структурою, бізнес-процесами та інноваційною стратегією; використання аналізу і синтезу в процесі формування управлінських рішень щодо вирішення нестандартних проблем.

Науково-дослідницька 

організовувати наукове дослідження, формувати цільові наукові та інноваційні групи, забезпечувати ефективне використання їх потенціалу; розробляти пропозиції щодо практичної реалізації результатів наукових досліджень. 

Педагогічна 

здійснення процесу викладання і оцінювання результатів освітньої діяльності 

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

магістра з управління інноваційною діяльністю (варіативна складова) 

Функція 

Фахові компетентності 

Аналітична 

аналізувати венчурну інноваційну діяльність; оцінювати і аналізувати логістичну діяльність інноваційного підприємства; оцінювати результативність природоохоронної діяльності 

Прогностична 

формувати та обґрунтовувати довгострокову фінансову політику: стратегічні напрями, цілі та джерела фінансування інвестицій, фінансове планування та прогнозування 

Проектувальна 

обґрунтовувати венчурний інноваційний проект на підприємстві; розроблювати системи логістичної підтримки інноваційної діяльності; впроваджувати системи управління якістю на підприємстві

Адміністративна 

управляти фінансовими ресурсами підприємства; організовувати управління якості НДР; організовувати процес розроблення, освоєння нових продуктів; породжувати нові ідеї щодо стимулювання інноваційної активності працівників організації 

Науково-дослідницька 

осмислення наукового знання та оволодіння механізмами його застосування в інноваційній діяльності

Прийом документів здійснюється за адресою:

м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп.1, ауд. 246, кафедра менеджменту тел. 406-8510
Для здобуття другої вищої освіти студенти подають документи:

  • копія дипломів (бакалавра, спеціаліста) про першу освіту з додатками або копія навчальної картки та довідка з деканату до якої дати навчається;
  • копія паспортних даних (1, 2, 11 стор.);
  • 4 фото 3х4;
  • медична довідка 086-У;
  • копія трудової книжки.

Прийом документів з 22.07 до 12.08.2015 р.

Початок занять з 01.09.2015 р.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА СЕМЕСТР 4565 грн.

Перелік дисциплін для спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» (скачати).