[google-translator]
П’ятниця , 3 Квітень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітні програми

PhD

Read More »

Логістика

Секція «Логістика» сформована з метою організації освітнього процесу студентів, які зорієнтовані на поглиблення фахових навичок у  логістичній сфері та управління ланцюгами поставок за трьома рівнями вищої освіти: Бакалавр; Магістр професійно-практичної підготовки; Магістр науково-практичної підготовки; Доктор філософії. Для бакалаврів, які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування», розроблена сертифікатна програма «Логістика», спрямована на поглиблене вивчення низки освітніх компонент у сфері логістики та управління ланцюгами поставок з наступним ... Read More »

Секція «Менеджмент інвестицій та інновацій» сформована з метою організації освітнього процесу студентів, зорієнтованих на поглиблення знань у сфері інноватики, інвестування та інноваційного бізнесу. Отримані професійні знання та компетентності дозволяють випускникам працювати в інвестиційних, в тому числі венчурних, компаніях; керівниками структурних підрозділів підприємств і організацій; менеджерами інноваційних проєктів та програм, інвестиційними менеджерами та аналітиками, в сфері управління інтелектуальною власністю, в інших ... Read More »

Секція «Менеджмент і бізнес-адміністрування» сформована з метою організації освітнього процесу студентів, які зорієнтовані на поглиблення фахових навичок у сфері здійснення ефективного управління промисловими підприємствами за трьома рівнями вищої освіти: Бакалавр; Магістр професійно-практичної підготовки; Магістр науково-практичної підготовки; Доктор філософії.  Для бакалаврів розроблена освітньо-професійна програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування», яка містить наступні нормативно-професійніосвітні компоненти: HR-менеджмент; Операційний менеджмент; Логістика; Зовнішньоекономічна діяльність підприємства; Управління бізнес-процесами; Планування ... Read More »

Секція «Менеджмент міжнародного бізнесу» сформована з метою організації освітнього процесу студентів, які зорієнтовані на поглиблення фахових навичок у сфері здійснення міжнародних операцій за трьома рівнями вищої освіти: Бакалавр; Магістр професійно-практичної підготовки; Магістр науково-практичної підготовки; Доктор філософії.   Для бакалаврів, які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування», розроблена сертифікатна програма «Менеджмент міжнародного бізнесу», спрямована на поглиблене вивчення низки освітніх компонент ... Read More »