Середа , 19 Лютий 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітні програми

PhD

Read More »

Логістика

За освітньою програмою «Логістика» здійснюється підготовка фахівців, які можуть працювати керівниками і менеджерами служб логістики підприємств різних галузей економіки;  консультантами та експертами в компаніях, що займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом; фахівцями в компаніях, які професійно займаються логістикою та надають логістичні послуги, зокрема: транспортно-екпедиційних підприємствах, складських комплексах, митних терміналах, транспортно-логістичних і дистрибутивних центрах; менеджерами із матеріально-технічного забезпечення, постачання та збуту, директорами ... Read More »

МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

Освітня програма «Менеджмент інвестицій та інновацій» орієнтована на підготовку управлінців, здатних працювати в високоінтелектуальних сферах бізнесу, розробляти інвестиційні проекти, спрямовані на забезпечення технологічного оновлення й розвитку підприємств і організацій. Отримані компетенції та професійні знання дозволяють випускникам працювати в інвестиційних, в тому числі венчурних, компаніях та фондах; в сфері інноваційного підприємництва; керівниками структурних підрозділів підприємств і організацій; менеджерами інноваційних проектів та ... Read More »

МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

За освітньою програмою „Менеджмент і бізнес-адміністрування” здійснюється підготовка фахівців, які можуть працювати в якості керівників всіх рівнів управління, спеціалістів виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, організаторів малого і середнього бізнесу, консультантів з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу. Випускники за освітньою програмою „Менеджмент і бізнес-адміністрування”  набувають знання, навички та компетенції з проведення  комплексного аналізу діяльності організації; ... Read More »

МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

За освітньою програмою «Менеджмент міжнародного бізнесу» здійснюється підготовка фахівців, які можуть обіймати посади керівників спільних підприємств та їх структурних підрозділів, керівників зовнішньоекономічних відділів, проектних менеджерів, консультантів з реалізації та розвитку проектів міжнародного бізнесу, управління фінансами та міжнародними розрахунками підприємства, обіймати посади митних брокерів, дилерів з цінних паперів, здійснювати міжнародні маркетингові дослідження та забезпечувати просування продукції на міжнародних ринках збуту. Випускники за ... Read More »