[google-translator]
П’ятниця , 3 Квітень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дисципліни

1. Цикл загальної підготовки Обов’язкові компоненти ОП ЗО 1.   ПАТЕНТОЗНАВСВТО ТА НАБУТТЯ ПРАВ ЗО 3.   УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ 5.   НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 2. Цикл професійної підготовки Обов’язкові компоненти ОП ПО 1.   ТРЕНДИ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Вибіркові компоненти ОП Менеджмент і бізнес-адміністрування ПВ 2.   ІНТЕРІМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПВ 4.   ЕКО-МЕНЕДЖМЕНТ Вибіркові компоненти ОП Менеджмент міжнародного бізнесу ... Read More »

1. Нормативні освітні компоненти 1.1 Цикл загальної підготовки ЗО 1 Стилістика української мови за професійним спрямуванням 2 залік ЗО 2 Історія української культури 2 залік ЗО 3 Фізичне виховання 5 залік ЗО 4 Іноземна мова 6 залік ЗО 5 БЖД та цивільний захист 2 залік ЗО 6 Вища та прикладна математика для менеджерів 11 екзамен ЗО 7 Університетська освіта 3 ... Read More »