Понеділок , 18 Листопад 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Аспірантура

Теми десертацій

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів   кафедри Менеджменту (повна назва) факультету      Менеджменту та маркетингу                    (повна назва) від “28 жовтня 2019 року     Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі            07 Управління та адміністрування                 по спеціальності _073 Менеджмент                (перелік спеціальностей 2015) і включає наступні напрями: Менеджмент міжнародного бізнесу Менеджмент і бізнес-адміністрування Менеджмент інвестицій та інновацій Логістика Теми ... Read More »

На користь аспірантам

Шановні здобувачі наукового ступеня доктора філософії! На цій сторінці ви зможете отримувати корисну інформацію, що допоможе вам у написанні та захисті дисертацій! 1. Розклад занять аспірантів 2. План наукових заходів факультету менеджменту та маркетингу на 2018/2019 н.р. 3. Перелік наукових фахових видань України (станом на 18.06.2018) 4. Наукові видання, що індексуються в Scopus та Web of Science   Read More »

Про аспірантуру

Кафедра менеджменту здійснює підготовку аспірантів для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент. Тривалість навчання – 4 роки. Форми навчання: з відривом від виробництва (денна), без відриву від виробництва (заочна).Підготовка в аспірантурі здійснюється: за рахунок: – коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства; – коштів юридичних та фізичних осіб – ... Read More »