[google-translator]
Четвер , 28 Січень 2021
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Каталог вибіркових дисциплін (силабуси)

Загальноуніверситетський Каталог

  вибіркових освітніх компонент циклу загальної підготовки

освітніми програмами кафедри менеджменту

ЗУ-Каталог

Курс навчання Шифр Назва освітнього компоненту Семестр вивчення Обсяг кредитів Форма підсумкового контролю Забезпечуюча кафедра
ІІ курс ЗВ 1.1 Вступ до філософії 2 2 залік Філософії ФСП
ЗВ 1.2 Загальна теорія розвитку 2 2 залік Філософії ФСП
ЗВ 1.3 Логіка 2 2 залік Філософії ФСП
ЗВ 1.4 Філософські основи наукового пізнання 2 2 залік Філософії ФСП
ЗВ 2.1 Психологія 2 2 залік Психології та педагогіки ФСП
ЗВ 2.2 Соціальна психологія 2 2 залік Психології та педагогіки ФСП
ЗВ 2.3 Психологія конфлікту 2 2 залік Психології та педагогіки ФСП
ЗВ 2.4 Актуальні проблеми азійських спільнот 2 2 залік Українсько-Японський Центр
ЗВ 3.1  Промислова екологія 2 2 залік Геоінженерії (ІЕЕ)
ЗВ 3.2 Стратегія охорони навколишнього середовища 2 2 залік Геоінженерії (ІЕЕ)
ЗВ 3.3 Екологічні аспекти керування якістю навколишнього середовища 2 2 залік Геоінженерії (ІЕЕ)
ЗВ 3.4 Екологічна та природно-техногенна безпека 2 2 залік Геоінженерії (ІЕЕ)
ІІІ курс ЗВ 4.1 Підприємницьке право 2 2 залік Господарського та адміністративного права ФСП

Публічного права ФСП

ЗВ 4.2 Екологічне право 2 2 залік Господарського  та адміністративного права ФСП
ЗВ 4.3 Право в галузі реклами та PR 2 2 залік Інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП
ЗВ 4.4 Правові основи інформаційної безпеки 2 2 залік Інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП
ЗВ 4.5 Я маю право 2 2 залік Публічного права ФСП

Господарського та адміністративного права ФСП

ЗВ 4.6 Правознавство* 2 2 залік
ЗВ 4.7 Трудове право** 2 2 залік
ЗВ 5.1 Англійська мова професійного спрямування 2 2 залік Англійської мови гуманітарного спрямування ФЛ
ЗВ 5.1 Німецька мова професійного спрямування 2 2 залік Теорії та практики перекладу німецької мови ФЛ
ЗВ 5.1 Французька мова професійного спрямування 2 2 залік Теорії та практики перекладу французької мови ФЛ

Примітка: * – для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» дисципліна «Правознавство» входить в цикл нормативних дисциплін і не рекомендується для вибору

** – для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» дисципліна «Трудове право» входить в цикл професійних вибіркових дисциплін у 4 семестрі і може бути обрана лише за умови її відсутності у індивідуальному навчальному плані студента у попередні семестри навчання

факультетський Каталог

 вибіркових освітніх компонент циклу професійної підготовки

освітньої програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування»

Ф-Каталог

Курс навчання Шифр Назва освітнього компоненту Семестр вивчення Обсяг кредитів Форма підсумкового контролю Забезпечуюча кафедра
ІІ курс ПВ 1.1 Цивільне право 4 3 залік Менеджменту
ПВ 1.2 Адміністративне право 4 3 залік Менеджменту
ПВ 2.1 Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі 4 3 залік Менеджменту
ПВ 2.2 Техніка презентацій та веб-дизайн 4 3 залік Менеджменту
ІІІ курс ПВ 3.1 Економетрія 5 3 залік Математичного моделювання економічних систем
ПВ 3.2 Дослідження операцій 5 3 залік Математичного моделювання економічних систем
ПВ 4.1 Трудове право 5 3 залік Менеджменту
ПВ 4.2 Господарське право 5 3 залік Менеджменту
ПВ 5.1 Облік і аудит 5 3 залік Теоретичної та прикладної економіки
ПВ 5.2 Податкова система 5 3 залік Менеджменту
ПВ 6.1 Організація підприємницької діяльності 6 3 залік Менеджменту
ПВ 6.2 Державне та регіональне управління 6 3 залік Менеджменту
ПВ 7.1 Економічний аналіз 6 3 залік Менеджменту
ПВ 7.2 Управління витратами 6 3 залік Менеджменту
ПВ 8.1 Етика бізнесу 6 3 залік Менеджменту
ПВ 8.2 Бізнес-комунікації 6 3 залік Менеджменту
ІV курс ПВ 9.1 Інвестиційний аналіз 7 3 залік Менеджменту
ПВ 9.2 Проектний аналіз 7 3 залік Менеджменту
ПВ 10.1 Діджитал-менеджмент 7 3 залік Менеджменту
ПВ 10.2 Бізнес-планування 7 3 залік Менеджменту
ПВ 11.1 Контролінг 8 4 залік Менеджменту
ПВ 11.2 Бюджетування та фінансовий облік 8 4 залік Менеджменту
ПВ 12.1 Економіка праці 6 3 залік Менеджменту
ПВ 12.2 Економіка соціально-трудових відносин 6 3 залік Менеджменту
ПВ 12.3 Міжнародний маркетинг 6 3 залік Промислового маркетингу
ПВ 12.4 Міжнародна торгівля 6 3 залік Менеджменту
ПВ 12.5 Економіка інновацій та інвестицій 6 3 залік Менеджменту
ПВ 12.6 Управління процесом розробки та просування нового товару 6 3 залік Менеджменту
ПВ 12.7 Виробнича логістика 6 3 залік Менеджменту
ПВ 12.8 Управління запасами 6 3 залік Менеджменту
ПВ 13.1 Організаційне проектування 7 3 залік Менеджменту
ПВ 13.2 Моделювання організаційних структур 7 3 залік Менеджменту
ПВ 13.3 Планування міжнародної діяльності 7 3 залік Менеджменту
ПВ 13.4 Організація та мотивування зовнішньоекономічної діяльності 7 3 залік Менеджменту
ПВ 13.5 Креативний менеджмент 7 3 залік Менеджменту
ПВ 13.6 Управління знаннями 7 3 залік Менеджменту
ПВ 13.7 Складська логістика 7 3 залік Менеджменту
ПВ 13.8 Основи проектування логістичної інфраструктури 7 3 залік Менеджменту
ПВ 14.1 Економічна безпека підприємства 8 3 залік Менеджменту
ПВ 14.2 Конкурентоспроможність промислового підприємства 8 3 залік Менеджменту
ПВ 14.3 Міжнародна логістика 8 3 залік Менеджменту
ПВ 14.4 Міжнародні транспортно-експедиторські операції 8 3 залік Менеджменту
ПВ 14.5 Інноватика промислового підприємства 8 3 залік Менеджменту
ПВ 14.6 Основи інноваційно-інвестиційного підприємництва 8 3 залік Менеджменту
ПВ 14.7 Транспортна логістика 8 3 залік Менеджменту
ПВ 14.8 Основи транспортно-експедиційної діяльності 8 3 залік Менеджменту
ПВ 15.1 Бренд-менеджмент 8 3 залік Менеджменту
ПВ 15.2 PR-менеджмент 8 3 залік Менеджменту
ПВ 15.3 Управління міжнародними контрактами 8 3 залік Менеджменту
ПВ 15.4 Інформаційні системи в міжнародному бізнесі 8 3 залік Менеджменту
ПВ 15.5 Інвестиційний менеджмент 8 3 залік Менеджменту
ПВ 15.6 Інвестування 8 3 залік Менеджменту
ПВ 15.7 Логістичне обслуговування 8 3 залік Менеджменту
ПВ 15.8 Логістика послуг 8 3 залік Менеджменту