Середа , 19 Лютий 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Бакалавр

1. Цикл загальної підготовки
Обов’язкові компоненти ОП

 

ЗО 6.   МІКРОЕКОНОМІКА

ЗО 9.   ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗО 10.   ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

ЗО 10.   ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

ЗО 13.   МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ЗО 14.   ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ

ЗО 15.   ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЗО 16.   ЛОГІСТИКА

ЗО 17.   ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

ЗО 19   ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЗО 21.   УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

2. Цикл професійної підготовки
Обов’язкові компоненти ОП

ПО 1.   МЕНЕДЖМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ПО 9.   ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ

ПО 12.   УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПО 13.   ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ПО 15.   УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

ПО 16.   УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Вибіркові компоненти ОП
Менеджменті і бізнес-адміністрування

ПВ 1.   ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

ПВ 2.   ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ПВ 3.   КОНТРОЛІНГ

ПВ 5.   БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

ПВ 5.   ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

ПВ 6.   МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ

Вибіркові компоненти ОП
Менеджмент міжнародного ізнесу

ПВ 2.   ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ПВ 3.   КОНТРОЛІНГ

ПВ 4.   ІННОВАТИКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

ПВ 4.   ЛОГІСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПВ 5.   УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ КОНТРАКТАМИ

ПВ 6.   МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ

Вибіркові компоненти ОП
Менеджмент інвестицій та інновацій

ПВ 1.   КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПВ 3.   КОНТРОЛІНГ

ПВ 4.   ІННОВАТИКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

ПВ 5.   БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

ПВ 6.   МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ

Вибіркові компоненти ОП
Логістика

ПВ1.   ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА

ПВ 3.   КОНТРОЛІНГ

ПВ 4.   ЛОГІСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПВ 5.   ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА

ПВ 6.   МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ