Субота , 24 Березень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Author Archives: admin

МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

Студенти проходять практику на таких підприємствах: науковий парк «Київська політехніка», підприємства-учасники партнерської мережі наукового парку; ДП «Антонов», ДП «Київський авіаційний завод «Авіант»; ВАТ «Фармак»; ЗАТ «Київстар»; ВАТ «Меридіан ім. С.П. Корольова»; ДП «Завод «Арсенал»; ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ТОВ «Парус-Україна», інших. Read More »

МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

За спеціалізацією «Менеджмент міжнародного бізнесу» здійснюється підготовка фахівців, які можуть обіймати посади керівників спільних підприємств та їх структурних підрозділів, керівників зовнішньоекономічних відділів, проектних менеджерів, консультантів з реалізації та розвитку проектів міжнародного бізнесу, управління фінансами та міжнародними розрахунками підприємства, обіймати посади митних брокерів, дилерів з цінних паперів, здійснювати міжнародні маркетингові дослідження та забезпечувати просування продукції на міжнародних ринках збуту. Випускники за спеціалізацією «Менеджмент ... Read More »

Перспективи розвитку

Основним завданням розвитку освітянського простору в державі є підготовка освічених, моральних, мобільних, конструктивних і  практичних  фахівців, здатних до співпраці, міжкультурної  взаємодії, які мають  глибоке почуття відповідальності за долю країни, її  соціально-економічне процвітання.   Сучасний менеджер має бути озброєний новітніми знаннями, вміти швидко адаптуватися до сучасних умов діяльності організацій, формулювати  цілі, самостійно визначати завдання, брати на себе відповідальність та вирішувати проблеми. ... Read More »

Конкурси 2011-2012 н.р.

Протягом 2011-2012 навчального року студенти кафедри менеджменту прийняли участь у трьох видах конкурсів наукових робіт та отримали такі результати: №пп ПІБ студента Група Призове місце Науковий керівник Місце проведення ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2011/2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ за напрямом “Менеджмент” секція “Менеджмент організацій (за видами економічної діяльності)” Бойко К.М. УІ-71м Заохочувальна грамота Сімченко ... Read More »

Конкурси 2010-2011 н.р.

Протягом 2010-2011 року призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук отримали такі студенти. № п/п ПІБ учасника Тема роботи Науковий керівник Секція Місця 1. Данильченко К.О. УВ-61 Інноваційне оновлення матеріально-технічної бази виробництва Бояринова К.О. Менеджмент інноваційної діяльності І місце 2. Поліщук А.С. УЗ-61 Удосконалення управління зовніньоекономічною діяльністю підприємства Артеменко Л.П. Менеджмент ЗЕД ІІІмісце ... Read More »

Конкурси 2009-2010 н.р.

Слід зазначити, що студенти групи УЗ-61 Поліщук А.С. та Євсеєва К.О. були відзначені Подяками ректора НТУУ «КПІ» М.З. Згуровського за отримання перемоги на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з напряму «Менеджмент». Read More »