[google-translator]
П’ятниця , 3 Квітень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Професія менеджера полягає в забезпеченні максимально ефективного управління організацією в економічній, виробничій та соціальній сферах. Сучасний менеджер повинен знати основи права в сфері регулювання комерційної і підприємницької діяльності; стратегію ведення бізнесу та ринкову економіку; специфіку роботи з персоналом; технології і правила ведення маркетингових досліджень, рекламних кампаній; основи оподаткування, документообігу, діловодства, адміністрування; принципи складання бізнес-планів, комерційних і юридичних угод; етику ділового спілкування, положення охорони праці; основи логістики і державної сертифікації.

Спеціальність “Менеджмент” орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних сферах бізнесу, розробляти та реалізувати ефективні підходи до управління підприємствами, забезпечувати їх ринкову адаптивність та конкурентоспроможність.

Студенти опановують практичними уміннями стратегічного аналізу підприємств, дослідження потенціалу їх розвитку, вибору та впровадження раціональних форм організації виробництва, оптимізації фінансово-господарської діяльності, розроблення антикризових програм і програм управління змінами, впровадження ефективних інструментів мотивації та оплати праці на підприємстві, організаційного проектування, бізнес-планування, побудови моделей конкурентної поведінки, формування систем екологічного менеджменту та фінансово-економічної безпеки підприємства.

Отримані компетенції дозволяють випускникам працювати керівниками різних рівнів управління підприємствами державної та приватної форм власності, фахівцями адміністративних, виробничих, економічних, фінансових, кадрових та інших підрозділів підприємств, консультантами з розвитку підприємств, управління змінами.

Підготовка бакалаврів  здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Освітньо-професійна програма:

«Менеджмент і бізнес-адміністрування»

Сертифікатні програми: 

«Менеджмент підприємств»

«Менеджмент міжнародного бізнесу»

«Менеджмент інвестицій та інновацій»

«Логістика»

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 3 роки 10 місяців (4 н.р.)
  • заочна форма навчання – 3 роки 10 місяців (4 н.р.)

Назва кваліфікації

Бакалавр менеджменту

Офіційні документи знаходяться за посиланням:  https://pk.kpi.ua/documents/

Прийом на перший курс здійснюється відповідно до

«Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році».

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf

 

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Відповідно до правил прийому у 2020 році для вступу на перший курс факультету менеджменту та маркетингу будуть враховані Результати ЗНО з трьох наступних загальноосвітніх дисциплін:

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Ваговий коефіцієнт Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою
Українська мова та література 0,25 125
 Математика 0,4
 Географія або іноземна мова 0,35

Ваговий бал атестату про повну загальну середню освіту за 200-бальною шкалою – 0.

 

Максимально можливий бал за кожну складову, яка враховується для участі у конкурсному відборі  – 200 балів (у випадку перевищення загальної суми усіх балів 200 – відбувається корегування загального рейтингу до максимально можливої кількості балів –200).

 

Абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО, видані у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках.

Сертифікати ЗНО з іноземної мови дійсні тільки за 2018, 2019 та 2020 рік.

СК (сільський коефіцієнт) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з ДОДАТКОМ 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження фотокарток починається 01 липня 2020 р.

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ та документів розпочинається 13 липня 2020 р.

Закінчення прийому заяв закінчується 22 липня о 18-00 годині – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

 З програмами ЗНО з цих дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.  http://testportal.gov.ua/

 Етапи вступної кампанії

 

 Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Початок прийому заяв та документів 13 липня
Закінчення прийому заяв та документів* 22 липня І8-00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення** не пізніше

27 липня 12-00

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення** не пізніше 18 години

31 липня

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 17 години 06 серпня***
Терміни зарахування вступників** за державним замовленням – не пізніше 12 години 01 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 07 серпня***

* о 18оо16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18оо 22 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня;

вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 12 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, що має бути надісланий до 15 березня для моніторингового огляду до Міністерства освіти і науки України). У період з 17 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, вступних іспитів, їх організація та проведення визначаються відповідно до законодавства;

співбесіди проводяться 17 липня;

** оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням, здійснюється не пізніше 1200 години 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 1000 години 22 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 1500 години 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня;

*** в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

РОЗКЛАД

роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Термін Дні Години
6 травня – 2 червня Понеділок – четвер 14.00-17.00
П’ятниця 10.00-13.00
Субота – неділя Вихідний
3 червня Середа 14.00-18.00
5 липня Неділя 14.00-17.00
06 – 12 липня Понеділок – четвер 14.00-17.00
П’ятниця 10.00-13.00
Субота – неділя Вихідний
13 – 22 липня Понеділок – п’ятниця 9.00-18.00
Субота 10.00-13.00
Неділя Вихідний
27 – 31 липня Понеділок – п’ятниця 9.00-18.00
01 – 02 серпня Субота – неділя 12.00-16.00
03 – 15 серпня Понеділок, середа, четвер 14.00-17.00
Вівторок, п’ятниця, субота 10.00-13.00
Неділя Вихідний
Святкові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

Адреса відбіркової комісії(1-й курс): корпус 7, аудиторія 120

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua

Телефони приймальної комісії для довiдок:

+380 44 204 9645, +380 44 204 9646

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65

 

Поштова адреса кафедри: Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімната 246

Телефон/Факс: (044) 204-85-10, 204-98-64

Електронна адреса: kafmen@ukr.net

Перелік необхідних документів (https://pk.kpi.ua/wp–content/uploads/2018/07/documents2018.pdf)