понеділок , 1 Травень 2017
Кафедра менеджменту
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"

Абітурієнту бакалавр

Підготовка бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюється на базі повної середньої освіти та триває 4 роки для денної та заочної форм навчання. При цьому підготовка здійснюється по одній з 4 професійно-орієнтованих програм підготовки:

  • Менеджмент і бізнес-адміністрування

Спеціалізація «Менеджмент і бізнес-адміністрування» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних сферах бізнесу, розробляти та реалізувати ефективні підходи до управління сучасними підприємствами, забезпечення їх адаптивності та конкурентоспроможності. Студенти опановують навики стратегічного аналізу підприємств, дослідження потенціалу їх розвитку, вибору та впровадження раціональних форм організації виробництва, оптимізації фінансово-господарської діяльності, розроблення антикризових програм, програм управління змінами на підприємстві, впровадження ефективних інструментів мотивації та оплати праці. Спеціалізація передбачає розвиток практичних умінь організаційного проектування, бізнес-планування, побудови моделей конкурентної поведінки, формування систем екологічного менеджменту та фінансово-економічної безпеки підприємства.

Отриманні компетенції дозволяють випускникам працювати керівниками різних рівнів управління підприємствами матеріальної та нематеріальної сфер діяльності, фахівцями адміністративних, виробничих, економічних, фінансових, кадрових та інших підрозділів підприємств, консультантами з розвитку підприємств, управління змінами.

  • Менеджмент міжнародного бізнесу

Форма навчання: денна

Спеціалізація «Менеджмент міжнародного бізнесу» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати у сфері міжнародного бізнесу. Студенти опановують навики щодо ефективного управління діяльністю суб’єктів міжнародного бізнесу, розвитку підприємства на зовнішніх ринках, пошуку та співпраці із закордонними партнерами, розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства,  бізнес-планування, розробки та реалізації  міжнародних проектів суб’єктів господарювання, вибору та здійснення ефективних форм міжнародних економічних відносин. Володіють методологією бізнес-планування, методичним інструментарієм розробки, оцінки ефективності та експертизи міжнародних проектів, технологіями управління проектами міжнародного рівня та планування і реалізації заходів з розвитку бізнесу на міжнародних ринках.

Наші випускники  працюють: керівниками та спеціалістами різних рівнів управління міжнародних компаній; менеджерами з управління міжнародних проектів підприємства; керівниками спільних підприємств та їх структурних підрозділів, керівниками зовнішньоекономічних відділів підприємств, консультантами з розвитку всіх форм міжнародного бізнесу.

 

  • Менеджмент інвестицій та інновацій

Спеціалізація «Менеджмент інвестицій та інновацій» орієнтована на підготовку управлінців, здатних працювати в високоінтелектуальних сферах бізнесу, розробляти інвестиційні проекти спрямовані на забезпечення технологічного оновлення та розвитку підприємств та організацій. Студенти опановують навики проведення дослідження й прогнозування кон’юнктури ринку інвестицій та інновацій; обґрунтування оптимальних стратегічних рішень щодо інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств та організацій; позиціонування, просування стартапів та інноваційних проектів. Наші випускники володіють методологією інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності, методичним інструментарієм оцінки економічної ефективності та фінансової реалізованості інноваційних проектів.

Випускники кафедри працюють в інвестиційних, в тому числі венчурних, компаніях та фондах, в сфері інноваційного підприємництва, керівниками структурних підрозділів підприємств і організацій, менеджерами інноваційних проектів та програм, інвестиційними менеджерами та аналітиками тощо.

  • Логістика

Спеціалізація «Логістика» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати у різних сферах бізнесу, формувати та управляти логістичними системами, забезпечувати їх адаптивність та конкурентоспроможність, створювати ефективні підходи до управління ланцюгами поставок в умовах невизначеності. Студенти опановують навики  проектування логістичних систем, оптимізації потокових процесів в логістичних системах, розроблення антикризових програм управління ланцюгами поставок. Володіють методологією інвестиційного забезпечення логістичної діяльності, методичним інструментарієм оцінки економічної ефективності та фінансової реалізованості логістичних проектів.

Випускники працюють керівниками різних рівнів управління логістичними підприємствами, фахівцями транспортно-екпедиційних підприємств, складських комплексів та митних терміналів, консультантами з формування та оптимізації логістичних систем.

Прийом на перший курс здійснюється відповідно до «Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році».

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Відповідно до правил прийому у 2017 році для вступу на перший курс факультет менеджменту та маркетингу будуть враховані середній бал АТЕСТАТУ та результати ЗНО з трьох наступних загально освітніх дисциплін (http://kpi.ua/certificate):

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Вага предметів сертифікату ЗНО Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
  1. Українська мова та література
0,2 100
  1. Математика
0,35 125 за умови, що інший профільний не нижче 100
  1. Географія або іноземна мова
0,35 125 за умови, що інший профільний не нижче 100

Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках.

Для спеціальності 073 «Менеджмент» не вводиться поглиблений рівень складності ЗНО з відповідних предметів.

Максимальний можливий бал за кожну складову, яка враховується для участі у

конкурсному відборі  – 200.

Вага атестату про повну загальну освіту – 0,05.

Призерам III етапу МАН, IV етапу ВУО – 10 додаткових балів.

В 2017 році пільги для вступу на перший курс не передбачені відповідно до «Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році».

З програмами ЗНО з цих дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до НТУУ «КПІ»  здійснюється відповідно до пункту 5 правил прийому (http://kpi.ua/rule).

У 2016 році план прийому на місця бюджетного фінансування кафедри менеджменту денної форми навчання складав 58 осіб.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 29 червня – 25 липня18-00
Початок прийому заяв та документів 12 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 26 липня18-00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години01 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години05 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17 години17 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12 години 07 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18 серпня

РОЗКЛАД роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Термін Дні Години
03-07 липня 2017 року Понеділок – п’ятниця 10-00-17-00
12-26 липня 2017 року Понеділок – п’ятниця 9-00-18-00
Субота 10-00-13-00
Неділя Вихідний
27 – 31 липня 2017 року Понеділок – п’ятниця 14-00-17-00
П’ятниця 10-00-13-00
Субота-Неділя Вихідний
01 серпня 2017 року Вівторок 12-00-18-00
02-04 серпня 2017 року Середа – п’ятниця 9-00-18-00
05 серпня 2017 року Субота 9 00-12-00
07 серпня 2017 року Понеділок 12-00-1700
08 – 22 серпня 2017 року Понеділок, середа, четвер 14-00-17-00
Вівторок, п’ятниця 10-00-13-00
Субота – неділя Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

Питання про поновлення та переведення студентів розглядаються деканатом факультету менеджменту та маркетингу з 25 серпня по 1 вересня. Звертатися у кімнату 233, корпус 1, НТУУ «КПІ», телефон (044) 204-85-06

 

Адреса для листування vk.fmm@ukr.net

Телефон гарячої лінії (096) 318-06-65

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua