Субота , 15 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

 1. Пермінова С.О., Ходацька М.О. Конкурентні позиції українського ІТ- аутсорсингу на міжнародному ринку / Миколаївський національний університет ім.. В.О. Сухомлинського – “Глобальні та національні проблеми економіки”. Вип. №14. Грудень 2016 р. Електронна сторінка: http://global-national.in.ua/issue-14-201
 2. Пермінова С.О., Глушко Ю.С. Особливості внесення майнових прав інтелектуальної  власності до статутного капіталу акціонерного товариства /Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 21-2/2016р., с. 89-92 .
 3. Пермінова С.О., Книш А.Ю. Проблемні аспекти в оподаткуванні інтелектуальної власності  підприємства /Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство» Вип.10.- 2016р, с. 59-62
 4. Пермінова С.О. Державна підтримка розвитку громадянського суспільства як необхідна умова динамічного економічного зростання в Україні /Науковий журнал «Економіка. Менеджмент. Бізнес» Державного університету телекомунікацій. – №1(15), 2016. – К.: с.107-111.
 5. Пермінова С.О., Чуй М.І. Комп’ютерне піратство в Україні як стримуючий чинник розвитку економіки /Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми ефективності використання потенціалу економіки країни” (м. Дніпро, 20-21 січня 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – с. 40-43.
 6. Пермінова С.О., Краснощок А.О. Сучасні методи стимулювання розвитку інтелектуального капіталу підприємства / VII міжнародна Internet- конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. ФОРВАРД-2016» 27 грудня 2016 р., Україна, м. Харків, Web-site: http://hpi.kh.ua/
 7. Пермінова С.О., Кравчук В.В. Особливості функціонування підприємства в умовах нестабільного середовища /Миколаївський національний університет ім.. В.О. Сухомлинського – “Глобальні та національні проблеми економіки”. –  Випуск  №8. – 2015 р. Електронна сторінка: http://global -national.in.ua
 8. Пермінова С.О., Бойко О.В. Патентування в Україні об’єктів промислової власності іноземними заявниками: можливості та загрози /Науковий вісник Херсонського державного універститету. Серія “Економічні науки”. – Випуск 15/2015. с. 9-12.
 9. Пермінова С.О., Романко Є.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю як фактор успіху сучасного підприємства/ Науковий журнал «Молодий вчений», №2, лютий 2016, електронна адреса: http://molodyvcheny.in.ua/ru/search.php  Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Index Copernicus, РИНЦ, Scholar Google.
 10. Пермінова С.О., Мусіна КВ. Трансфер технологій як дієвий механізм сприяння інноваційному розвитку підприємств в умовах глобалізації / Науковий вісник Міжнародного університету. Серія: “Економіка і менеджмент. Випуск №14. – 2015 р. – с. 18-20.
 11. Пермінова С.О., Волкова О.С. Державні механізми розвитку регіональної економіки /Міжнародна науково-практична конференція. Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів. 8 травня  2015 року, м. Ужгород., с.36-39.
 12. Пермінова С.О., Бенівський М.Г. Стратегічне управіння знаннями в інноваційній діяльності організацій корпоративної форми / Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи», 15-16 травня 2015 р. м.Херсон. – с. 51-52.