Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Теми бакалаврських робіт на 2019 рік

з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми дипломної роботи Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника

Напрям підготовки – 6.030601 «Менеджмент» Спеціалізація –«Менеджмент організацій і адміністрування»

Група УВ-51

1 Аріков Владислав Юрійович Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі розширення асортименту продукції

 

 

Доцент, к.е.н., доц. Голюк В.Я.
2 Вакуленко Микола Олександрович Забезпечення прибутковості

підприємства

Доцент, к.е.н., Пічугіна
3 Вітченківський Олег Ігорович Бізнес-планування розширення діяльності підприємства Доцент, к.е.н., доц.  Артеменко Л.П.
4 Гогот Мар’яна Миколаївна

 

Удосконалення управління діяльністю  підприємства: соціально-економічні аспекти Доцент, к.е.н., доц.  Артеменко Л.П.
5 Горб Андрій Вадимович Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі оптимізації витрат Доцент, к.е.н., доц.  Артеменко Л.П.
6 Горбунова Альона Олександрівна Удосконалення управління персоналом підприємства на засадах контролінгу Доцент, к.е.н., доц. Голюк В.Я.
7 Драпалюк Тетяна Андріївна Удосконалення управління витратами на підприємстві на засадах фінансового контролінгу Доцент, к.е.н., доц. Савицька О.М.
8 Дубченко Євгеній Євгенійович Забезпечення розвитку підприємства на засадах диверсифікації діяльності Доцент, к.е.н., доц. Коцко Т.А.
9 Загричанська Антоніна Василівна Обгрунтування комплексу заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства Доцент, к.е.н. Чупріна М.О.
10 Залуцький Руслан Олександрович Обгрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства Професор, д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.
11 Земляков Владислав Сергійович Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу  підприємства Доцент, к.е.н., доц. Нагорна І.І.
12 Карначова Iлона Олександрiвна Обгрунтування напрямів зростання підприємства в конкурентному середовищі Доцент, к.е.н. Пічугіна М.А.
13 Коновалова Ірина Вадимівна Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах диверсифікації діяльності Доцент, к.е.н., доц. Лазоренко Т.В.
14 Кравчук Богдан Валерійович Забезпечення розвитку підприємства в сучасних умовах Доцент, к.е.н., доц. Лазоренко Т.В.
15 Литвиненко Анастасія Олегівна Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах асортиментної політики Доцент, к.е.н., доц. Нагорна І.І.
16 Манзик Жанна Василівна Забезпечення розвитку кадрового потенціалу сучасного підприємсва Доцент, к.е.н., доц. Коцко Т.А.
17 Очкуренко Дарина Андріївна Удосконалення системи управління персоналом поліграфічного підприємства Асистент, к.е.н. Воржакова Ю.
18 Подвальна Вікторія Віталіївна Удосконалення процесу управління витратами підприємства Старший викладач Салоїд С.В.
19 Портянкін Еуард Русланович Управління логістичною діяльністю підприємства Старший викладач Салоїд С.В.
20 Путіліна Діана Олександрівна Захист інформації на основі конкурентної  розвідки Доцент, к.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М.
21 Салабай Владислав Олександрович Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності підприємства Доцент, к.е.н., доц. Савицька О.М.
22 Степаненко Владислав Олександрович Удосконалення управління ефективністю діяльності підприємства Доцент, к.е.н. Шкробот М.В.
23 Третяк Павло Ігорович Удосконалення системи управління розвитком персоналу підприємства Доцент, к.е.н. Шкробот М.В.
24 Царюк  Віта Анатоліївна Удосконалення системи контролю якості на підприємстві Професор, д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.
25 Шиліпук Ольга Ярославівна Удосконалення маркетингової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства Доцент, к.е.н., доц. Артеменко Л.П.
26 Ширий Даниїл Олександрович Забезпечення розвитку підприємства на основі розширення асортименту продукції Доцент, к.е.н., доц. Лазоренко Т.В.
27 Шолом Інна Леонідівна Підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах Доцент, к.е.н., доц. Лазоренко Т.В.
28 Шубіна Катерина Андріївна Забезпечення економічної безпеки підприємства Доцент, к.е.н., доц. Нагорна І.І.

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми дипломної роботи Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника

Напрям підготовки – 6.030601 «Менеджмент» Спеціалізація – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Група УЗ-51

1 Антоненко Дар’я Ігорівна Планування розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства Доцент, к.е.н., доц. Дунська А.Р.
2 Бушило Крістіна Сергіївна Розширення діяльності підприємства на основі залучення іноземних інвестицій Старший викладач, к.е.н. Жалдак Г.П.
3 Головецька Маргарита Станіславівна Міжнародна економічна інтеграція підприємства в умовах нестабільного середовища Доцент, к.е.н., доц. ДунськаА.Р.
4 Гордійчук Юлія Петрівна Підвищення ефективності імпортної діяльності підприємства логістичної сфери Старший викладач, к.е.н. Чорній В.В.
5 Дядюра Ілона Віталіївна Підвищення ефективності імпортних операцій підприємства Старший викладач, к.е.н. Черняк Г.М.
6 Кива Роман Вікторович Розроблення  бізнес-плану  з реалізації продукції на зовнішньому ринку Старший викладач, к.е.н. Чорній В. В.
7 Кислова Марія Олегівна Розроблення стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок Доцент, к.е.н.

Кузнєцова К.О.

8 Книжник Кирило Ілліч Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства в конкурентних умовах Доцент, к.п.н., доц. Пермінова С.О.
9 Кравченко Іван Андрійович Забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства Доцент, к.п.н., доц. Пермінова С.О.
10 Лакович Марія Сергіївна Розвиток міжнародної діяльності підприємства в умовах глобальної конкуренції Доцент, к.е.н. Манаєнко І.М.
11 Лютенко Дар’я Дмитрівна Вибір стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства Старший викладач, к.е.н. Чорній В.В.
12 Нефьодов Дмитро Євгенович Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства Доцент, к.е.н. Кузнєцова К.О.
13 Николаїшин Наталія Петрівна Вибір стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства Старший викладач, к.е.н. Чорній В.В.
14 Пудовкіна Вікторія Олегівна Обґрунтування вибору іноземного постачальника для реалізації проекту Доцент, к.е.н. Пічугіна М.А.
15 Рейко Олександр Сергійович Удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Доцент, к.п.н., доц. Пермінова С.О.
16 Рудніцька Юліана Володимирівна Удосконалення  організації експортно-імпортних операцій підприємства Старший викладач, к.е.н. Черняк Г.М.
17 Сліпенко Анастасія Костянтинівна Підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства у рамках  його транспортно-логістичної діяльності Доцент, к.е.н. Манаєнко І.М.

 

18 Солодаєв Андрій Сергійович Розроблення  імпортної стратегії виробничого підприємства Доцент, к.е.н. Пічугіна М.А.
19 Сторчак Катерина Владиславівна Організація  зовнішньоекономічної діяльності підприємства Доцент, к.е.н. Кузнєцова К.О.
20 Стоян Софія Сергіївна Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах спаду ділової активності на зовнішньому ринку Доцент, к.е.н., доц. Дунська А.Р.
21 Ткачук Роман Русланович Організація  зовнішньоторговельних посереднецьких  операцій підприємства Доцент, к.е.н. Кузнєцова К.О.
22 Фіщук Крістіна Олександрівна Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності компанії Доцент, к.е.н. Пічугіна М.А.
23 Хомич Оксана Вікторівна Розвиток експортного потенціалу підприємства в умовах євроінтеграції Доцент, к.е.н. Манаєнко І.М.
24 Шевченко Дар’я Сергіївна Оптимізація імпортної діяльності підприємства Старший викладач, к.е.н. Жалдак Г.П
25 Яремченко Владислав Олександрович Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства Старший викладач, к.е.н. Жалдак Г.П

 

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми дипломної роботи Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника
Напрям підготовки – 6.030601 «Менеджмент» Спеціалізація – «Менеджмент інновааційної діяльності»

Група УІ-51

1. Бакало
Дар’я Сергіївна
Підвищення  конкурентоспроможності підприємства  шляхом  впровадження продуктових інновацій Доцент, к.б.н., доц.

Ситник  Н.І.

2. Бичковська
Анна Андріївна
Маркетингові  комунікації як чинник підвищення ефективності діяльності інноваційно орієнтованого підприємства Старший викладач, к.е.н. Жалдак Г.П
3. Бугаєнко
Катерина Андріївна
Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку підприємства Доцент, к.е.н., доц. Мохонько Г.А.
4. Дем’янюк
Роман Васильович
Підвищення  інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства Доцент, к.е.н., доц. Бояринова  К.О.
5. Денісов
Микита Ігорович
Розробка стартап-проекту Доцент, к.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М.
6 Іванченко
Ярослав Андрійович
Забезпечення стійкого інноваційного розвитку підприємства Доцент, к.б.н., доц. Ситник  Н.І.
7 Меркулов
Ілля Вікторович
Бізнес-планування інноваційного проекту  в умовах невизначеності та ризику Доцент, к.е.н., доц. Гук  О.В.
8 Послєдович
Анна Андріївна
Організація інноваційної діяльності на підприємств (на прикладі ТОВ «Видавничий дім «Ультрадрук») Старший викладач, к.е.н. . Копішинська К.О.
9 Прищепа
Катерина Миколаївна
Адаптація виробничо-економічної системи підприємства  до впровадження інноваційного продукту Доцент, к.е.н., доц. Бояринова  К.О.
10 Прудкій
Віталій Володимирович
Проект впровадження інноваційної продукції на підприємстві на основі нової бізнес-моделі

 

 

Доцент, к.е.н., доц. Кравченко  М.О.
11 Пушкарьов Микита Олександрович Технологічна модернізація як основа забезпечення інноваційного розвитку підприємства Старший викладач, к.е.н. Жалдак Г.П
12 Семенюк
Ірина Петрівна
Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку підприємства Доцент, к.е.н., доц. Мохонько Г.А.
13 Сидорчук
Валерія Валеріївна
Бізнес-моделювання  проекту

впровадження продуктових інновацій на підприємстві

Доцент, к.е.н., доц. Кравченко  М.О.
14 Старигін
Дмитро Олегович
Обґрунтування доцільності реалізації інноваційного проекту на підприємстві Професор, д.е.н., проф. Ляшенко О.М.
15 Тарумов
Валерій Олегович
Забезпечення  конкурентоспроможності підприємства  шляхом підвищення його інноваційної активності Доцент, к.б.н., доц. Ситник  Н.І.
16 Тюшкевич
Владислав Олегович
Шляхи підвищення інноваційної активності підприємства
(на прикладі ТОВ «Гамапласт Україна»)
Доцент, к.е.н., доц. Гук  О.В.
17 Федорова
Юлія Іванівна
Інноватизація виробництва продукції підприємства Доцент, к.е.н., доц. Бояринова  К.О.
18 Чабанова
Євгенія Ігорівна
Впровадження інноваційного проекту на підприємстві
ТОВ «Міжнародний центр газових технологій»
Доцент, к.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М.
19 Шилюк
Олена Сергіївна
Впровадження  інноваційних інформаційних  технологій на підприємстві Професор, д.е.н., проф. Ляшенко О.М.
20 Широкова
Ірина Сергіївна
Планування залучення інвестиційних ресурсів в інноваційний розвиток підприємства (на прикладі ДП «НАЕК «Енергоатом»») Старший викладач, к.е.н. . Копішинська К.О.
21 Ярова
Дар’я Олександрівна
Розвиток підприємства на основі еко-інновацій Професор, д.е.н., проф. Ляшенко О.М.