[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Студенти кафедри менеджменту – призери конкурсу наукових робіт

Активним учасником інноваційної екосистеми КПІ ім. Ігоря Сікорського є кафедра менеджменту, яка забезпечує підготовку майбутніх підприємців та менеджерів. Результативність підприємницької діяльності сьогоднінапряму залежить відінноваційної активності, спроможності проводити дослідження та швидко впроваджувати їх результати в діяльність підприємств.  Саме тому так важливо привити майбутнім керівникам хист до проведення теоретичних та прикладних досліджень.

Колектив кафедри під керівництвом професорки Вікторії Дергачової та за підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу, професора Олега Гавриша розвиває власну управлінську наукову школу. На кафедрі працює 4 доктори та 26 кандидатів економічних наук, більшість з яких – 3 доктори та 18 кандидатів – є випускниками кафедри. Знання та досвід досвідчені науковці передаються майбутнім фахівцям.Студенти залучаються до проведення наукових досліджень кафедри через роботу наукових гуртків, проведення семінарів та конференцій, в межах підготовки дипломних робіт.

Кращі наукові роботи номінуються на участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, де майже завжди отримують призові місця. Не виключенням став і цей рік. Не зважаючи на запровадження карантину, конкурсні комісії в дистанційному режимі визначили переможців II туру Всеукраїнських конкурсів.

І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» отримала робота студентки п’ятого курсу групи УЗ-91мп Христини Бушило, виконана під керівництвом к.е.н., старшої викладачки Ганни Жалдак. У роботі представлено проект модернізації підприємства ТОВ «Тестрайт» з метою активізації зовнішньоекономічної діяльності.

І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організації» отримала робота студента п’ятого курсу групи УВ-91мп Владислава Салабая, виконана під керівництвом к.е.н., доценти Олени Савицької. У роботі досліджено практичні та теоретичні засади удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної діяльності підприємства ПрАТ «Київстар» в контексті формування та реалізації проекту «СМАРТ-гроші В2В».

 

 

ІІ місце на тому ж конкурсі присуджене роботі студентки четвертого курсу групи УВ-61 Катерини Мельник, що була виконана під керівництвом к.е.н., асистентки Юлії Воржакової. У роботі розроблено заходи щодо діджиталізації бізнес-процесів підприємства ПрАТ «Кондитерська фабрика АВК».

 

 

Наукова робота студента п’ятого курсу групи УІ-91мп Віталія Прудкого, виконана під керівництвом д.е.н., професорки Марини Кравченко, отримала ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності». У роботі представлено рекомендації щодо розроблення бізнес-моделі впровадження інноваційної продукції на ПрАТ «Елміз».

Кафедра створюєсприятливе середовище для розвиткукреативності та творчих здібностей студентів, забезпечуючи єдність навчального, наукового та виховного процесів. Цепідвищує рівень підготовки здобувачів вищої освіти та сприяє забезпеченню їх конкурентоспроможності на ринку праці.